פירוט מסלולים ודמי כלכלה

פירוט מסלולי השירות

  1. מסלול חברתי מפוצל שירות במשך 3 שנים – 20 שעות שבועיות (4 שעות יומיות)

  2. מסלול חברתי מלא – שירות במשך שנתיים – 30 שעות שבועיות (6 שעות יומיות)

  3. מסלול אזרחי – ביטחוני -שירות במשך 36 שעות שבועיות (7.2 שעות יומיות) – מלגת קיום מוגדלת משמעותית

פירוט דמי הכלכלה החודשיים

הסכום משתנה בהתאם למדד, ייתכנו שינויים קלים בלבד

למשרת נשוי + 1 או יותר  –

מסלול בטחוני – 3976.73 ₪

מסלול חברתי מלא  – 1,824.37 ₪

  מסלול חברתי מפוצל – 1,219.67 ₪

למשרת נשוי –

מסלול אזרחי – בטחוני – 3,320.77 ₪ 

מסלול חברתי מלא  – 1,383.66 ₪

מסלול חברתי מפוצל – 922.44 ₪

למשרת רווק –

במסלול אזרחי – בטחוני – 1057 ₪

במסלול חברתי מלא – 615 ₪

במסלול חברתי מפוצל – 460 ₪

הורד/י את הקובץ על מנת לקרוא בנייד או במחשב