שאלות ותשובות

(לחץ על השאלה לקבלת תשובה)

בהחלט!

בתקופת השירות ניתן לעבוד וללמוד שלא במסגרת השעות המיועדות לשירות.

כל מקומות השירות מאפשרים שמירה על אורח חיים חרדי.

'חברים' מבצעת בדיקה יסודית לכך ומובטח למשרת קיומם של תנאים המאפשרים שמירה על אורח חיים חרדי. במידה וניתקלת בבעיה – הינך מוזמן ליצור קשר במיידי עם מנהל האיזור מטעם 'חברים'.

בן השירות זכאי במהלך שירותו לנסיעות בתחבורה ציבורית בחינם (בכל שעות היממה, רכבות ואוטובוסים, לא כולל אילת).

בן השירות זכאי ל-20 ימי חופשה בכל שנה.

במידה והוא משרת פחות מ-5 ימים בשבוע הוא יהיה זכאי לימי חופשה באופן יחסי למספר ימי השירות השבועיים, מועדי החופשה יקבעו בידי הגוף המפעיל.

המשרת זכאי ל- 20 ימי מחלה בכל שנה ע"פ אישור רופא. היעדרות עקב מחלה העולה על 20 ימים בשנה טעונה אישור של מנהל הרשות או נציגו. על אף כל האמור לעיל סך כל תקופות ההיעדרות שיאושרו למשרת לא יעלו על 90 ימים בשנה. מחלה ללא אישור רפואי תיחשב כחופשה.

בהחלט כן! בזמן שרותך תהיה זכאי לנסיעות חינם, הנחה בארנונה, הנחה במעונות לילדים, הנחה בטיפולי שיניים ועוד! תוכל לראות את כל הפרטים כאן.

ודאי!

המדינה מוקירה אותך ומעניקה לך שלל הטבות כגון מענק כספי, פיקדון, לימודים ועוד!

תוכל לראות את כל הפרטים כאן.

המשרת זכאי ל-9 ימי חופשה קבועים בחגי ישראל: ראש השנה -2, יום הכיפורים–1, סוכות-1, שמחת תורה–1, פסח-2, שבועות-1, עצמאות-1. חול המועד נחשב כיום שירות רגיל אולם יום חופש יחשב רק חצי יום. לדוגמא –  אם בשנה מסוימת חול המועד חל בימים א'-ד' (4 ימים), חופשה בחול המועד תיחשב רק יומיים.

המשרת זכאי להפסקה בת חצי שעה במהלך יום שירות וכן להפסקה לשם תפילה.

בגוף מפעיל העובד במשמרות המשרת לא יעבוד במשמרות לילה יותר משבוע, בתקופה של שלושה שבועות. שירות בלילה הוא שירות ששעתיים ממנו הם בין השעות 6:00-22:00 (הנ"ל אינו חל על שירות במסלול 'בטחוני').

כעיקרון לא.

ימי העבודה של בן השירות הם 5 בשבוע בין הימים א' עד ו'. שירות ביום ו' מצריך אישור מיוחד מסמנכ"ל 'חברים'. משרת לא יופעל ביום שבת אלא אם כן הגוף המפעיל מחזיק בהיתר כללי להעסקת עובדים בשבת (נהוג במקרי חירום בלבד).

לא.

בין המשרת ובין הגוף המפעיל לא חלים יחסי עובד-מעביד.

בשום פנים ואופן לא!
על המשרת חל איסור לקבל ממנו במישרין או עקיפין, שכר עבודה, מלגה או תשלום או תמורה אחרת בעד השירות.

בן שירות במסלול 20 שעות שבועיות זכאי למלגת "דתות" בגובה 50%. בן שירות במסלולים אחרים לא זכאי למלגת דתות. 

גוף מפעיל אשר מפעיל משרת בתפקידים הדורשים הכשרה מיוחדת, אחראי לכך שהוא יעבור את אותה הכשרה על חשבון הגוף.

תקופת ההכשרה תיחשב חלק מתקופת השירות.

כעיקרון לא.

במקרים חריגים ניתן לעבור בין המסלול החברתי לביטחוני ובכפוף לאישור הרשות לשירות לאומי אזרחי.

ככלל, חופשות יזומות על-ידי המפעיל (כגון חופשות של מוסדות חינוך וכו') ייחשבו כחופשה של המשרת. קיימת אפשרות להיכנס לסטטוס 'הפסקה', לצאת לחופש ולהשלים את זמן השירות הנותר בסיום השירות התקני.

מכסת השעות הינה שבועית ולא ניתן להעביר שעות משבוע לשבוע. משרת שיחסרו לו שעות שירות בשבוע מסויים – שעות השירות החסרות ינוכו ממכסת החופשה שלו.

עקרונית כן.

במידה והתעורר צורך לנסוע לחו"ל – על בן השירות להפנות בקשה בעניין למנהל האיזור מטעם 'חברים' ולגוף המפעיל לפחות שבועיים מראש, ולצרף לה אישור של בכתב של המעסיק. ניתן להוריד את טופס הבקשה ליציאה לחו"ל מהאתר. על המשרת לפעול לפי ההחלטה שתתקבל.

חל איסור על ביצוע שירות לאומי- אזרחי בבית המשרת.

חל איסור על עשיית שירות אזרחי בגוף שבו עובד קרוב משפחה של המשרת (קרוב = הורה, סב/תא, בת זוג, הורי בת הזוג, אח/ות, גיס/ה).כמו כן, חלה חובה על המשרת ליידע את הרשות והגוף המתפעל על קרבה כאמור.  במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לגוף המתפעל ולפעול לפי ההחלטה שתתקבל.

כחלק מחובותיך בשירות –עליך לדווח נוכחות בכל יום. הדיווח יעשה באמצעות הטלפון בלבד (טלפון נייח במקום השירות). הדיווח יעשה באמצעות מערכת בקרת הנוכחות TimeWatch.

דמי הכלכלה ישולמו עד ה – 10 לחודש שלאחר החודש שבגינו הם משתלמים, בכפוף לכך שדו"ח הנוכחות של המשרת יגיע ל'חברים' עד ה – 4 לחודש.