בשורה: העלאת דמי הכלכלה לבני שירות רווקים

בני שירות יקרים,

כידוע לכם אנו פועלים בחודשים האחרונים ביתר שאת, לשיפור ומיצוב השירות האזרחי, מתוך מטרה להביא לתרומה משמעותית לחברה ולקהילה ולהוות גשר איכותי לעולם התעסוקה.

כחלק מהמאמצים, אנו פועלים לתיקון החוק והתקנות ע"מ לתת אפשרויות וכלים נוספים במהלך השירות ולקראת סיום השירות להשתלבות בשוק התעסוקה.

אנו פועלים גם לנסות ולשפר את תנאי השירות ולהגדיל את דמי הכלכלה החודשיים עבור כלל המסלולים.

במהלך החודשים האחרונים, לאחר מספר שנים בהם דמי הכלכלה בשירות האזרחי לא השתנו, ולאור הפעילות הנמרצת שלנו, קיבל ראש הממשלה יחד עם שר האוצר החלטה להגדיל את דמי הכלכלה (בשלב הראשון) לבני השירות האזרחי הרווקיםמתוך הוקרה והערכה לפעילות המבורכת, ומתוך הבנה שהסכומים שהם קיבלו היו נמוכים משמעותית.

בסייעתא דשמיא ובשעה טובה העדכון נכנס לתוקף!

החל מהחודש הקרוב בני השירות הרווקים יקבלו דמי כלכלה מוגדלים!

דמי הכלכלה המעודכנים לרווקים לאחר העלאה:

מסלול בטחוני – 1057 ש"ח (לעומת 440 ש"ח בלבד כיום)

מסלול חברתי מלא – 615 ש"ח (לעומת 409 ש"ח כיום)

מסלול חברתי מפוצל – 460 ש"ח (לעומת 307 ש"ח כיום)

בנוסף:

בני השירות הרווקים יקבלו את התוספת רטרו מתחילת שנת 2022!

אנו מודים מקרב לב לראש הממשלה וצוותו ולשר האוצר וצוותו, על התגייסותם הענקית לטובתכם ולהוקרת המפעל הלאומי המפואר של השירות האזרחי.

 

אנו נמשיך לפעול ע"מ להיטיב ולשפר את התנאים והזכויות עבור כלל בני השירות האזרחי,

תודה גדולה על פועלכם החשוב למען המדינה והחברה בחזית האזרחית.

 

ראובן פינסקי

מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי